Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdésében rögzített személyes adatok védelméhez való jog egyik legfontosabb alkotmányos követelménye az, hogy „mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.” Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet.

Ezért a Dunaharaszti Munkás Testedző Kör egyesület (a továbbiakban Egyesület) az adatkezelési folyamatok jogharmonizációja és az érintettek jogainak biztosítása érdekében megalkotta az Adatvédelmi Szabályzatát. Ennek a szabályzatnak az Önt is közvetlenül érintő kivonatát itt olvashatja.

Dunaharaszti MTK, mint adatkezelő

  Az adatkezelő megnevezése: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör
  Röviden: DMTK
  Az adatkezelő bejegyzési száma:  13-02-0000447
  Az adatkezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
  Az adatkezelő képviselője:     Kulcsár Ferenc elnök
  Elektronikus címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. A weboldal használata

A webhelyen található anyagok szerzői jogi védelem alatt állhatnak, ezért azok engedély nélküli használata, újra közlése – a megosztást, illetve a forrásra való hivatkozással történt közlést kivéve - szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. Az oldalon szereplő fényképek esetében még a megosztásnál is körültekintően járjon el, akkor is, ha azokra a tömegfelvételre vonatkozó szabályok vonatkoznak. A jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy tevékenysége jogszabályba ütközik, amely jogi eljárást is vonhat maga után.

A DMTK bármilyen információ vagy egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag érvényes, írott szerződések határozhatják meg, amelyeket a weboldalon megjelent tartalmak semmiféle módon nem befolyásolhatják. A DMTK nem tudja garantálni, hogy a webhelyén és aloldalain található anyagok minden esetben pontosak és teljesek. Továbbá a DMTK bármikor, előzetes értesítés nélkül is módosíthatja adatvédelmi szabályzatát és a webhelyen megjelent anyagokat. Ezért ajánlatos időről időre jelen adatvédelmi szabályzatot átolvasni, és változásait figyelembe venni.

A DMTK, illetve weboldalán és aloldalain említett vagy megjelenő harmadik személyek kifejezetten kizárják a webhely, és az ehhez kapcsolódó egyéb webhelyek, illetve az ezeken található anyagok, információk vagy szolgáltatások használatából, használatra való képtelenségből vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, ideértve a adatok elvesztéséből vagy honlp átmeneti elérhetetlenségéből származó esetleges károkat. Amennyiben az alkalmazandó jog a véletlenszerűen vagy közvetett módon bekövetkező káreseményekért való felelősség kizárását megtiltja, akkor a fenti korlátozás és felelősség-kizárás természetszerűleg Önre nem vonatkozik.

A DMTK nem kíván és kísérletet sem tesz rá, hogy bármilyen jogi védelem alatt álló adatokat szerezzen Öntől a webhelyen keresztül. A DMTK és szakosztályai, valamint szerződéses megbízottjai a weboldalon és aloldalain megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb elemet a hatályos adatkezelési irányelveknek és törvényeknek megfelelően kezeli. azokat Harmadik félnek nem adja át, és kizárólag az eredmények közzétételére használja. Az adatok a DMTK saját szerverén, a tárhely szolgáltatójánál (Táhely.Eu Kft.), valamint a levelezőrendszer szolgáltatójánál (mailchimp) kerülnek tárolásra. Az elérhetőségi adatokat csak azoktól gyűjtjük, akik erre felhatalmazást adnak, és azzal a céllal, hogy számukra maximum heti 1 alkalommal hírlevelet küldjünk. A hírlevélről a hírlevélben lévő linken lehet leiratkozni.

A Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, a statisztikák készítéséhez és a hirdetések eredményességéhez a Google Analytics és AdWords szolgáltatását vesszük igénybe. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Ön a DMTK weboldalainak használatával hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez a számunkra. Bár a Google Analytics és AdWords programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek, Önnek, mint felhasználónak, lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását letiltani, korlátozni, vagy a böngészést köetően törölni.

A Google tájékoztatása szerint az Analytics szolgáltatása főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti meg a látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k NEM alkalmasak személyazonosításra, de mérik többek között a látogatók számát, az oldalon eltöltött időt, a bejárási útvonalat, a látogató IP címét – amivel követni tudja, hogy új vagy visszatérő látogató-e Ön.  Az AdWords konverziókövetés célja, hogy a DMTK mérni tudja esetleges AdWords hirdetéseinek hatékonyságát. Ezt szintén az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely szintén nem gyűjt személyes adatokat. A cookie-ról további információ található a Google adatvédelem GYIK-ban.

Ha a cookie beállításait szeretné megváltoztatni – letiltani, korlátozni vagy használat után törölni – ezt a használt böngészőjében a számítógépéről megteheti. Ezt az opciót böngészője eszköztárától függően az adatvédelmi és biztonsági beállítások menüpont alatt találja. Ha végérvényesen le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse az ehhez szükséges bővítményt. Kérem, ne feledje, hogy valamennyi weblap élménygazdag működéséhez ezeknek a cookie-knak a használata azonban elengedhetetlen!

A DMTK weboldalairól más webhelyekre való csatlakozási lehetőség kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezeket a kapcsolódási lehetőségeket, linkeket, igénybe veszi, a DMTK oldalait el fogja hagyni. A kapcsolódó webhelyeket azonban a DMTK semmilyen szempontból nem ellenőrizheti és korlátozhatja, ezért nem is felelős az azokon megjelenő tartalmakért. A jelen webhelyhez kapcsolódó valamennyi más webhelyre való belépés a kizárólag az Ön saját felelősségére történik.

Más weboldalak elhelyezhetnek olyan hivatkozásokat, amelyek a DMTK honlapjaira mutatnak. Ebben az esetben azonban tulajdonosaiknak be kell tartaniuk az összes vonatkozó törvény előírásokat, valamint azokat az irányelveket, amelyek a DMTK adatvédelmi szabályzatának Webhelyek hivatkozásai című részben találhatók.

3. Adatkezelési tevékenységek

Kamerarendszerek üzemeltetése

Az Egyesület használatában, de a Dunaharaszti Város Önkormányzata tulajdonában lévő Csónakház (2330 Dunaharaszti, Evezős u. 42.), valamint a Dunaharaszti Sportcsarnok (2330 Dunaharaszti, Napsugár u. 2.) területén belső, kamerás megfigyelést folyik, és a jelen Szabályzatban rögzített ideig a felvételek rögzítésre kerülnek.

A Csónakház esetében az adatkezelő:

  Az adatkezelő megnevezése: DMTK vízisport szakosztály
  Az adatkezelő bejegyzési száma:  13-02-0000447
  Az adatkezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Evezős u. 42.
  Az adatkezelő képviselője:     Czompa Gyula szakosztályvezető
  Elektronikus címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

A Dunaharaszti Sportcsarnok esetében az adatkezelő:

  Az adatkezelő megnevezése: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
  Az adatkezelő bejegyzési száma:   
  Az adatkezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
  Az adatkezelő képviselője:     Gráf Pál
  Elektronikus címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A megfigyelés érinti a Vízisport szakosztály valamennyi tagját, a létesítményt meghatározott ideig bérbe vevő természetes vagy jogi személy által a területen tartózkodó valamennyi természete személyt, valamint a vízisport szakosztály eszközparkját igénybe vevő természetes személyt. A Dunaharaszti Sportcsarnokban padig az edzést folytató vagy mérkőzésen résztvevő sportolókat, illetve mindkét helyen mindazokat, akik a kamerák látószögébe kerülnek.

A kamerarendszer megfigyelési zónái közterületet nem érintenek.

Nincs elhelyezve kamera a két ingatlan olyan területein, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértené – az öltözőkben, mosdóban, illemhelyeken –, valamint az alkalmazottak munkaközi pihenő idejének eltöltésére kijelölt helyiségben.

A kamerák által megfigyelt terület kijelölése, valamint az alkalmazott kamerák típusa és mennyisége a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, különös tekintettel a célhoz kötöttséget, a jogszerűség elvének figyelembevételével került meghatározásra. A célhoz kötöttség elvének érvényesülése érdekében a kamerák látószögének beállítása úgy történt meg, hogy kizárólag a megfigyelés céljaival összhangban álló területekre fókuszáljon.

Az Egyesület nem használ olyan kamerát, amelynek feladata valamely konkrét munkavállaló, tag, vagy spotroló, illetve az általa végzett tevékenység megfigyelésére irányul.

A kamerák működése folyamatos, azokat kikapcsolni, eltakarni vagy bármilyen módon a felvétel rögzítését megakadályozni tilos.

Az Egyesület az adatkezelés lényeges, jogszabályban meghatározott jellemzőiről figyelemfelhívó táblák elhelyezésével tájékoztatja az érintetteket.

Az Egyesület adatvédelmi tájékoztatójában felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak az érintettel kapcsolatba hozható adat minősül személyes adatnak, hanem az azokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetések is. Tehát személyes adatnak kell tekinteni az érintett magatartását, amit a kamerarendszer rögzít.

Kamerarendszer üzemeltetésének célja 

 1. a vagyonvédelem
 2. a jogsértések valós időben történő észlelése
 3. a jogsértést elkövető tettenérése
 4. az elkövető beazonosításának lehetősége
 5. a kamerák jelenlétének visszatartó erejénél fogva a jogsértések megelőzése
 6. a bekövetkezett személyi sérülések körülményeinek felderítése
 7. a fenti pontokkal összefüggésben a hatósági eljárások keretében a felvételek bizonyítékként való felhasználási lehetősége

Kamerarendszerek működtetésének jogalapja az Egyesület és szakosztályai jogos érdekein alapszik. A jogos érdek elsősorban az Egyesület vagyonvédelméhez, illetve harmadik személy élet- és vagyonvédelméhez kapcsolódnak.

A felvételek a kamerarendszer üzemeltetési területén található adattárolón kerülnek tárolásra, amelyeket felhasználás hiányában az üzemeltető társaság legfeljebb öt munkanapig őrzi. Ezt követően a felvételeket a rendszer automatikusan törli.

A Csónakházban üzemelő élőképek követésére nem alkalmas kamerarendszer adatkezelője:

Személyiségi jogára vagy jogos érdekére való hivatkozással az érintettek – ennek bizonyítási kötelezettsége mellett – kérhetik a róluk készült felvételek törlését annak rögzítését követő három munkanapon belül. Ugyanígy kérheti, hogy a felvételeket az Egyesület ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Ezen kérelmek elbírálása az Egyesület elnökének jogkörébe tartozik.

Bírósági vagy más, erre jogosult hatóság által kiadott megkeresést – végzést – követően a rögzített felvételeket az adott hatóság(ok) számára haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkereséstől számított harminc napon belül a megsemmisítés mellőzését nem kérik, a rögzített felvételt meg kell semmisíteni.

Az Egyesület a kamerarendszerek működtetésével kapcsolatos szervezési és technikai intézkedéseket hozott a felvételek biztonsága és az érintettek személyiségi jogaira való tekintettel.

4. Rendezvényszervezésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Egyesület egyik alaptevékenysége, hogy vagy saját, vagy a sportági szakszövetségek érdekkörében különböző sportrendezvényeket – egyéni és csapatmérkőzéseket – szervez, bonyolít le. A versenyeken az eredményes résztvevőket jutalmazza.

A résztvevők eredményeiről saját és/vagy szakszövetségi használatra jegyzőkönyvet készít, azt a sportági szakszövetségek felé továbbítja.

A rendezvények jellegéből fakadóan az Egyesület személyes adatokat kezel az egyéni és a csapat sportágaknál egyaránt.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az érintett ráutaló magatartással – a versenyre való nevezéssel – adja meg. A nevezéshez szükséges adatok érintett által történt visszatartása estén a versenybíróság a versenyző vagy csapat/csapattag indulási jogát mérlegelés nélkül felfüggeszti.

Egy konkrét versenyen az adatkezeléshez megadott személyes adatok a benevezési határidő lejárta után már nem vonhatók vissza, nem törölhetők. Ennek jogalapja az adatkezelő és/vagy a harmadik fél (pl. megyei, országos szakszövetségek, a verseny rendezői) jogos érdekeinek érvényesítése, amely érdek magasabb szintű az érintett egyén érdekérvényesítő jogánál. Ebben az esetben a törléshez való jog nem alkalmazandó, mivel az adatokra közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztikai elemzés céljából továbbra is szükség van. (Az Egyesület ezen döntését az Érdekmérlegelési teszt eredménye alapján hozta.)

5. Sportrendezvényen készült kép-, hang- és videófelvételek kezelése

Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, kivéve tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

A rendezvény megkezdése előtt az Egyesület és/vagy az érintett szakosztályok a rendezvényt meghirdető felületen (a versenykiírásban, az Egyesület és/vagy szakosztályok honlapján, Facebook oldalán stb.) kötelesek rövid írásbeli tájékoztatás nyújtani az adatkezelőről, az adatkezelés céljáról, a felvételek elérhetőségének helyéről.

Az Egyesület és/vagy az érintett szakosztályai kötelesek tájékoztatást adni, hogy milyen módon kérheti az érintett személy, hogy a felvételt ne hozzák nyilvánosságra, illetve miként van lehetőség a felvétel törlésére, továbbá, hogy a részletes és minden releváns tényt tartalmazó adatkezelési tájékoztatót hol ismerhetik meg.

Nincs szükség az érintettek hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Ezért a sportrendezvényről készült kép- és videófelvételeknél – amennyiben az ábrázolás módja nem egyedi – a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvétel elkészítésére és felhasználására vonatkozó szabályok az irányadók.

A tömegrendezvényen készített felvételek engedély nélküli megosztása, újra közlése azonban szerzői jogokat sérthet, ezért a kép- és videófelvétel készítőjétől minden esetben indokolt érdeklődni ennek lehetőségéről az esetleges jogsértés elkerülése érdekében.

Nem tömegfelvételnek minősülő kép- és videófelvételek esetben – pl. az edzéseken vagy egy versenyzőről készült egyedi kép- vagy videófelvételeknél – kizárólag az érintett sportoló(k), illetve – a 16. életévét be nem töltött kiskorúak esetében – a törvényes képviselőjük hozzájárulásával minősül jogszerűnek a felvételek közzététele.

Amennyiben az Egyesület elektronikus oldalain közzétett, nem tömegfelvételnek minősülő kép- és videófelvételeket valaki megosztja, újra közli, vagy tárolja, miközben nem rendelkezik az érintettek egyértelmű, önkéntes hozzájárulásával, jogsértést követ el.

A fenti rendelkezés alapján a nyilvános versenyeken és mérkőzéseken készült fénykép- és videófelvételek tömegfelvételnek minősülnek, amelyek az Egyesület honlapján és más elektronikus oldalakon vagy írott sajtóban való közzétételéhez az érintettek hozzájárulása nem szükséges, de kérhetik azok eltávolítását.

Minden más esetben – pl. az edzéseken vagy egy versenyzőről készült egyedi kép- vagy videófelvétel esetén – kizárólag az érintett sportoló(k), illetve – a 16. életévét be nem töltött kiskorúak esetében – a törvényes képviselőjük hozzájárulásával minősül jogszerűnek a felvételek közzététele.

Amennyiben az Egyesület elektronikus oldalain közzétett, nem tömegfelvételnek minősülő kép- és videófelvételeket valaki megosztja, újra közli, tárolja, miközben nem rendelkezik az érintettek egyértelmű, önkéntes hozzájárulásával, jogsértést követ el.

Ugyanez az eset áll fenn, amennyiben a felvételeken megjelenő szülőkről, hozzátartozókról, rokonokról, barátokról egyedi kép készül, tehát az érintettekről készült felvételek közzétételéhez írásbeli hozzájárulás szükséges.

Bármilyen felvételről is legyen azonban szó, az érintett kérésére minden esetben törölni kell a róla készült képfelvételt.

6. Kommunikáció a honlapon és e-mailen keresztül

Az Egyesület a partnerkapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja. A kapcsolatfelvétel történhet közvetlenül a weboldalon keresztül, ha az érdeklődő az oldal alján található, Vegye fel velünk a kapcsolatot linkre kattint. (Ilyenkor a kapcsolatfelvevő által használt levelő rendszer egy új levelet nyit meg, ahol a címzett automatikusan kitöltésre kerül.) Vegye figyelembe, hogy a link használatával annak a szakosztálynak a hivatalos e-mail címe kerül automatikusan kitöltésre, amelyiknek az oldalán tartózkodik! Pl. a sakk szakosztály https://sakk.dmtk.hu oldalon a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím kerül beírásra!)

Az Egyesület hivatalos e-mail címei beszédesen utalnak arra, hogy a kapcsolatfelvevő megkereséseit, kérdéseit, melyik címre kell, hogy küldje. Az egyesület hivatalos e-mail címei:

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szakosztályok hivatalos e-mail címei:

 1. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 2. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 4. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 5. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 6. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 7. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 8. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 9. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 10. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az e-mail cím ismeretében, természetesen, közvetlenül is felveheti a kapcsolatot az adott terület képviselőjével vagy szakosztállyal.

A különböző ügyekhez kapcsolódóan lefolytatott kommunikáció során kezelt személyes adatokat az adott cé1 megvalósulásáig, vagy az elévülési idő lejártáig – amennyiben a hatályos törvények másképp nem rendelkeznek – kezeli az Egyesület.

Az elektronikus kommunikáció során megadott személyes adatok:

 1. az érintett neve
 2. e-mail címe
 3. az érintett fél által az Egyesület vagy szakosztálya számára megküldött olyan személyes adat(ok), amelyek az adott ügy elintézéshez szükségesek

7. Hírlevél

Az Egyesület és/vagy szakosztályai az aktuális hírekről, eredményekről, szolgáltatásokról tájékoztató hírlevelet küldenek a szolgáltatásra feliratkozók részére. A hírlevélre történő feliratkozás az Egyesület és szakosztályai honlapján lehetséges. Az érintettek által a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk.

A hírlevél küldéséhez kezelt személyes adatok az érintett:

 1. neve
 2. e-mail címe

A hatályos rendeleteknek megfelelően a hírlevél-feliratkozás csak akkor jogszerű, ha a feliratkozó megadja a nevét és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, hogy számára hírlevelet küldjenek, amelyet a hírlevélre való feliratkozással nyilvánít ki. Ennek a követelménynek eleget tesz az, ha egy erre rendszeresített, megfelelő szöveggel ellátott, csekkbokszot kell kipipálni, vagy egy megfelelő feliratú gombra kell kattintani.

Az Egyesület a hírlevél szolgáltatását és honlapja működtetését szerződéses adatfeldolgozóval végezteti.

Az adatfeldolgozó adatai:

  Az adatkezelő megnevezése: Famulus Informatika Bt.
  Az adatkezelő bejegyzési száma:  13-06-043442 
  Az adatkezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Babits Mihály u. 20..
  Az adatkezelő képviselője:     Török Zoltán ügyvezető
  Elektronikus címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes, tehát az Egyesület és/vagy szakosztályai hírlevélen történő leiratkozásának időpontjáig. Az érintett bármikor jogosult leiratkozni a hírlevélről üzenetben, a hírlevélben, illetve a weblapon található linken keresztül.

A DMTK jogosult jelen tájékoztatóban rögzített anyagot frissíteni, módosítani. Ezért kérjük, időről-időre nézze át tájékoztatónkat, hogy mindig tisztában legyen az aktuális, és esetenként Önre is kötelezően vonatkozó feltételeket.